Новини до 2020 г.

5 юни – Световен ден на околната среда

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда.
От 1974 г. се чества всяка година на 5 юни, ангажирайки правителствата, частния сектор, знаменитостите и гражданите да насочат своите усилия към сериозен екологичен проблем. През годините Световният ден на околната среда се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа. Световният ден на околната среда предлага глобална платформа за вдъхновяване на положителна промяна, като приема, че глобалната промяна изисква глобална общност.

Подробната информация за Световния ден на околната среда

Презентация за Павльова падина, изготвена от г-жа Жостова