Новини до 2020 г.

Отбелязваме Седмица на гората от 1-ви до 7-ми април

Провежда се от 12 април
1925 г., когато е обявена от министерствата на народното просвещение и на
земеделието и държавните имоти.

Трето ОУ „Братя Миладинови“ и клуб „Пирински стражи“ призовават: „Всички заедно можем да помогнем за запазването на нашите мистични, диви и необятни гори, защото те ни дават чиста вода, чист въздух и истинска наслада. Ние можем да направим така, че да живеем по-добре!“.

Снимки: клуб „Пирински стражи“ – Трето ОУ „Братя Миладинови“