Новини до 2020 г.

Световен ден на водата

Световен ден на водата се
отбелязва ежегодно на 22 март.

Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.

Всяка година честването на Световния ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода.

През 2020 г. се поставя темата за водата и промяната на климата, и неразривната връзка между тях.

Адаптирането към последствията от промяната на климата върху водните ресурси ще предпази здравето и ще спаси животи.

По-ефикасното използване на водата ще доведе до намаляване на парниковите газове.

Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има роля в този процес.

Снимка: Трето ОУ – езера Тодорини очи, Пирин