Новини до 2020 г.

Интересна и полезна среща

„Как да бъда полезен на гората?“ – това бе темата на проведената вчера среща с учениците от няколко групи за целодневна организация на учебния ден.

Членове на клуб „Пирински стражи“ и двама от ръководителите на клуба – г-жа Жостова и г-жа Грозданова, запознаха аудиторията с основните дейности на клуба, по които работят и с правилата за поведение в планината.

Обсъдени бяха и теми, свързани с водене на здравословен начин на живот, формиране на навици за изграждане на екологична култура и начини за опазване на природата.

Представени бяха и инициативите на младите туристи по почистване на замърсени местности и обекти в планината, както и традиционното им включване в Националната кампания „Да изчистим България заедно“, съвместно със служители на Дирекция „Национален парк Пирин“.

Участниците в срещата разгледаха и сайта на туристическия клуб, който направи силно впечатление с богатия снимков материал и красива цялостна визия.

Учениците от III Б група бяха придружени от г-жа Филипова, учениците от IV А група – от г-жа Гулева, учениците от IV Б група – от г-жа Жостова, учениците от  IV В група – от г-жа Калайджиева и учениците от V група – от г-жа Грозданова.

„Следващата среща ще бъде организирана съвсем скоро“ – коментираха ръководителите Жостова и Грозданова.