Новини до 2020 г.

Съвместен поход в Пирин

Вчера, 26 август, служители от Дирекция „Национален парк Пирин“ и членове на клуб „Пирински стражи“ отбелязаха 25 години от създаването на резерват „Юлен“ в Пирин, с поход в планината.

Ентусиастите изкачиха  вр. Безбог (2645 м) и вр. Полежан (2851 м), насладиха се на прекрасната гледка към Попово езеро и Горно Полежанско езеро (най-високото на Балканите). Отидоха да се полюбуват и на красотата на  Горно Газейско езеро (ез. Дамата с кока), след което се наложи отново да изкачат вр. Полежан, връщайки се.

Походът бе организиран от паркови служители и ръководителите на младите туристи, със съдействието на ДНП „Пирин“.

Резерват „Юлен“ е обявен със заповед № РД-223 от 26.08.1994 г. на Министерството на околната среда. Площта на резервата е 3156,2 ха, разположени между 1650 м н.в. – 2851 м н. в. Целта на природния обект е да се запазят без човешка намеса образци от горски, субалпийски и алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и местни ендемични (обитаващи само определена територия) животински и растителни видове.

Пиринските стражи благодарят на г-н Баненски – директор на Дирекция „Национален парк Пирин“, както и на парковите служители за поредната реализирана съвместна инициатива, за съдействието и подкрепата.