Новини до 2020 г.

Зам.-председателят на клуб „Пирински стражи“ – с първо място в национален конкурс

Пореден голям успех за ученици от нашето училище!

Днес, 23 ноември 2018 г., в Центъра за личностно и творческо развитие на децата, сградата на бившия Младежки дом в град Благоевград бяха наградени победителите в Националния конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“.

Двама ученици от Трето ОУ заеха ДВЕ призови места в Националния конкурс „Национален парк Рила – познат и непознат“, организиран от Дирекция „Национален парк Рила“, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, РУО – Благоевград, Община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата – Благоевград.

В категория „Разказ“ ВТОРОТО място е за Ивайло Панов от VIIА клас, с разказа си „Рилски приключения и откровения“.

В категория „Фотография“ безапелационният победител е Антон Янев – зам.-председател на клуб „Пирински стражи“ от VIIБ клас (ПЪРВО място), с фотографията си, направена от района на Седемте Рилски езера.

Талантливите ученици присъстваха на официалната церемония по награждаването, а Антон ще има удоволствието да посети Народното събрание, където ще се срещне с председателя на НС и ще участва в тържествен обяд, след който ще посети популярно място, свързано с природата, земята и хората.

Основните цели на конкурса са: да се обогати екологичното образование на децата; да се активизира творческото им мислене чрез разработване и представянето на оригинални екологични идеи; да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Конкурсът насочва вниманието на учениците към красотата на природата, провокира въображението и креативността им, с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка, популяризира уникалното природно богатство в Национален парк „Рила”.

В конкурса участваха и много други талантливи ученици от нашето училище, които поздравяваме за достойното представяне!

Поздравяваме Ивайло и Антон за постигнатия успех!

Поздравяваме и ръководителите на всички участници от Трето ОУ – г-жа Караилиева, г-жа Жостова, г-жа Грозданова, г-жа М. Канатова, г-жа Щранкова, г-жа Джамбазова и г-н Халачев.

Гордеем се с всички наши ученици, участници в конкурса, както и с техните ръководители!

Огромни адмирации!