11
сеп.

Приключенията на Даро̀н

Приключенията на Дарон

„Пирински стражи“ в Рила – поход до географския център на Водната планина

Посетени Вапските езера (Долното Вапско езеро, Горното Вапско езеро – 2268 м)

Изкачени два върха над 2500 м н.в. – връх Канарата (2691 м) и връх Вапа (2532 м)