27
авг.

Приключенията на Даро̀н

Приключенията на Дарон
Мистика и красота – поход по билото на Пирин

25 август 2018 г. – Цялото било на най-крайните точки на Северен Пирин и началото на Среден Пирин. От с. Корница до Тодорова поляна, през Бойков връх (2343 м) – няколко метра в подножието му, към връх Хлевен (2645 м), през още няколко върха до достигането на Безименния връх, оттам до Демир чал (2673 м) и Ченгел чал (2709 м) – цялото било. Брезнишките езера и през м. Чала до с. Брезница.