Новини до 2020 г.

НТП „По пътя на Ботевата чета“ 2018

Ден 7 – 2 юни

Околчица – награждаване – посрещане в Гоце Делчев

Клуб „Пирински стражи“ благодарят на всички свои съученици, учители, родители и граждани на Гоце Делчев, които ги посрещнаха по неповторим начин на пл. „Гоце Делчев“! Ботевите последователи от Трето ОУ благодарят и на г-жа Халачева – директор на Трето ОУ за подкрепата, която винаги им оказва, и за чудесните изненади и подаръци, с които ги зарадва!