Новини до 2020 г.

НТП „По пътя на Ботевата чета“ 2018

Ден 6 – 1 юни

м. „Речка“ – м. „Ботева поляна“ – лобно място на Христо Ботев, м. „Камарата“ – Околчица Отново водачи на колоната за втори ден, рецитиране на Ботеви текстове на Околчица и посрещане на изгрева на 2 юни