Новини до 2020 г.

НТП „По пътя на Ботевата чета“ 2018

Ден 1 – 27 май

В следващите няколко публикации ще Ви пренесем в 72-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ 2018 г. заедно с неповторимите участници от клуб „Пирински стражи“.
Официално откриване на похода – „Ботев парк“ – гр. Козлодуй и разходка с кораба „Радецки“