Новини до 2020 г.,  Посланици на здравето

Интересно и полезно посещение на ПСПВ – Гоце Делчев

Участници в проект „Лесни стъпки към доброто здраве“ и бъдещите посланици на здравето от II б и V а клас посетиха Пречиствателна станция за питейна вода – Гоце Делчев.

Дейността е част от инициативите на посланиците на здравето от Трето ОУ, които са предвидени за осъществяване, по повод предстоящия 22 април – Световен ден на Земята.

Посещението бе реализирано под ръководството на ръководителите на проект „Лесни стъпки към доброто здраве“, съвместно с Комисията по екологична култура при Трето ОУ „Братя Миладинови“. Инж. Пасков разходи учениците из пречиствателната станция, като им обясни етапите на пречистване на водата; разказа им интересни факти за цялостния процес на филтриране и обработка.

Посланиците на здравето останаха изключително доволни от видяното и чутото, като заявиха, че съвсем скоро пак ще посетят ПСПВ – Гоце Делчев, тъй като искат да научат още повече за начините за пречистване на водата и достигането й до домовете им. По пътя си, учениците срещнаха ненадейно и малка костенурка, която те с усмивка нарекоха „Бързоход“. Така ентусиазираните малки посланици на здравето останаха още по-очаровани от краткото си приключение.

Те благодарят на инж. Пасков и на лаборанта в ПСПВ за отделеното внимание.