Посланици на здравето

Посланици на здравето на гости на група „Първа помощ в училище“

Участниците в проект „Лесни стъпки към доброто здраве“ посетиха изява на група „Първа помощ в училище“ с ръководител Лилия Полимерова.

На занятието бяха демонстрирани техники за оказване на първа долекарска помощ – начините за правене на сърдечен масаж и изкуствено дишане; шиниране на крайник; спиране на кръвотечение; обработка на рана и др.

За посланиците на здравето, наблюдението на тези дейности беше особено интересно и полезно. Присъстваха и родители. Занятието се проведе в игротеката на училището.