Новини до 2020 г.

22 март – Световен ден на водата

Младите туристите от клуб „Пирински стражи“ при Трето ОУ „Братя Миладинови“ Ви поздравяват с няколко свои фотографии по повод днешния 22 март – Световен ден на водата!

Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот, а нашият живот зависи от това как защитаваме качеството на водата.

Животът на човечеството зависи от водните ресурси следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки. Тази отговорност не може да бъде оставена само и единствено на държавните власти. Всички сектори, публични и частни, следва да предприемат подходящи и адекватни действия за предотвратяване на замърсяването. Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество за опазване качеството на водата и живота на Земята.

Призивът на Стражите е следният: „Водата е извор на живот. Ако всички заедно осъществяваме дейности по опазване на водните ресурси на Земята, то, ние, всички ние, ще живеем по-добре и ще се радваме на живота. Водата е извор на живот – нека го опазим с общи и адекватни усилия!“