Посланици на здравето

Посланици на здравето, присъстват на публична изява по проект „Твоят час”

Посланиците на здравето от Трето ОУ – проект „Лесни стъпки към доброто здраве” участваха в публичната изява на група „Първа помощ в училище”, реализирана по проект „Твоят час”.

На 27 януари група „Първа помощ в училище” по проект „Твоят час”, с ръководител Лилия Полимерова, се проведе публична изява в дискусионната зала на училището. Поради големия интерес от страна на участниците по проект „Посланици на здравето” към темата: „Рани, кървене, счупвания, навяхвания, изкълчвания и оказване на първа помощ”, се осъществи съвместно занятие, участници, в което бяха много ученици от двата проекта.

Обучените ученици по „Първа помощ в училище” показаха, че са усвоили обработката на рани и правене на превръзка; шиниране при счупвания; оказване на първа долекарска помощ при кръвотечения; оказване на първа долекарска помощ при навяхвания и изкълчвания.

За посланиците на здравето това бе много полезна и съществена информация, която те задължително трябваше да усвоят.

По същото време един от ръководителите на проект „Лесни стъпки към доброто здраве” участваше в специално обучение на тема: ”Първа долекарска помощ” в столицата.