Новини до 2020 г.

Важно съобщение от клуб „Пирински стражи“

Уважаеми родители на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас,

Напомняме Ви, че на 06.04.2017 год. (четвъртък) ще се проведе родителска среща с ръководителите на клуб „Пирински стражи“ по повод приемането на нови членове. Срещата ще се проведе в дискусионната зала на Трето ОУ от 17:30 часа.

Всеки родител или представител трябва да носи със себе си попълнената декларация за прием в клуба и след приключването на родителската среща да я предаде лично на ръководителите, с което удостоверява съгласието си детето да бъде записано в клуб „Пирински стражи“. Декларации за членство няма да бъдат разглеждани, в случай че родител или представител на ученика не присъства на родителската среща.