Ресурси

Клуб „Пирински стражи“ при Трето основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев разполага с кабинет, който е оборудван със специализирана литература; телескоп; GPS; компаси и други пособия важни за извършването на дейностите на клуба.