Туристически училищен клуб „Пирински стражи“

По идея на трима учители ентусиасти в Трето ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев беше създаден туристически клуб за ученици, наречен Пирински стражи”. Туристическият училищен клуб е единственият официално открит и функциониращ като такъв в община Гоце Делчев след 30-годишно прекъсване, когато в училището е имало кръжок по туризъм с ръководител г-н Атанас Панчелиев. Клубът беше официално открит през учебната 2015/2016 година. Към момента членовете на клуба са малко повече от 70 на възраст 7 – 15 години.

От учебната 2016/2017 клубът приема желаещите ученици от I – III клас в добро здравословно състояние, отговарящи на критериите за прием. Така туристическият клуб има сформирани две възрастови групи – едната е за учениците от I до III клас, а другата е за учениците от IV – VIII клас, като във тази група постоянно членство имат бившите ученици от Трето ОУ, членове на клуба. Към втората група спадат и родители и приятели на стражите.

„Пирински стражи” притежават своя идентичност – клубно знаме, лого, мото, печат, устав, облекло /тениски с логото на клуба/, значки, туристически книжки и албуми, в които да се събират спомените от всички походи. Всичко това бе осигурено чрез организирана от ръководителите на клуба благотворителна кампания за осигуряване на необходимите средства за изработване и закупуване на необходимото. В кампанията се включиха много частни дарители, родители. Голяма подкрепа оказаха г-н Москов – кмет на Община Гоце Делчев и г-жа Халачева – директор на Трето ОУ „Братя Миладинови”.

През изминалата учебна година клуб „Пирински стражи” спечели проект „Обичам природата – и аз участвам”, от който бяха осигурени средства за закупуване на нужните пособия за извършване на дейностите по проекта – телескоп, бинокли, туристически GPS, хидрометър, слънчев часовник, видеокамера, фотоапарат, специализирата литература за флората и фауната в България, пътеводители и мн. др. На клуба бе предоставена една от стаите на училището, която да им бъде полезна за осъществяване на техните срещи, обучения, както и да съхраняват всички нужни пособия за извършване на предвидените дейности. За членовете на клуба са въведени: Регистър за броя на членовете; Регистър за вписване на евентуални негативни прояви по време на мероприятията и отнемане на членство; Регистър за осъществените дейности, походи и мероприятия; Критерии за членство в клуба; Критерии за избор на председател, пом.-председател, секретар на клуба и избор на ученици, заслужаващи награда, отличие за особен принос в живота на „Пирински стражи”. Туристите сами написаха Устав на „Пирински стражи”, който да спазват. В началото на 2017 г. бе изработен и официален сайт на клуба, прикрепен към основния сайт на училището – по този начин дейността на младите ентусиасти стана още по-популярна.

Дейностите на клуба са насочени към организиране и извършване на практически дейности чрез директен контакт с природата, които са ключ към осмисляне на нуждата от едно по-разумно съществуване.

Основната цел на клуба е формиране на екологична култура, екологично съзнание и поведение за опазване на природата у учениците, чрез които те да осъзнаят своята биосоциална същност; отговорността за своето и чуждото здраве и безопасност; отделните елементи на представата за единство на човека и природата, основано на достъпна система от знания, които всички участници  придобиват чрез изпълнението на различните дейностите. Заедно с това се насочва вниманието на децата към природните обекти при непосредствен контакт с тях, стремеж и желание за търсене на причинно-следствени връзки в природата и установяване на причините за нарушаване на жизненото равновесие.

Въз основа на осъществяване на различните дейности се наблюдава промяна в поведението на учениците в прекия образователен процес, изразяваща се в по-отговорно отношение в училище и към учебните предмети; увеличаване на успеха на учениците; по-добра комуникация с учители и съученици; участия в различни мероприятия, екоакции, конкурси. Важно е да се отбележи, че според повечето родители, чиито деца са членове на клуба и участват в ежеседмичните  организирани мероприятия, е видима положителна промяна в поведението и отношението на децата им в спазване на семейните ежедневни задължения с битов или организационен характер. Осъществените походи/преходи през учебната 2015/2016 г. са 47, а през учебната 2016/2017 г. се очаква броят им също да бъде висок. Допълнително се отчитат мероприятията с културно-исторически и/или информационен характер. /Всеки поход се вписва и подпечатва в клубната книжка на всеки ученик./.

Отличия/успехи:

  1. Спечелен проект на Министерството на околната среда и водите по Национална програма „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.” за 5 000 лв.;
  2. Спечелено I място от 70-ия НП „По стъпките на Ботевата чета” 2016, категория „Дисциплина – деца”;
  3. Спечелени IІ място в категория „Дисциплина – деца” и ІІІ място в категория „Художествена самодейност“ от 71-ия НТП „По пътя на Ботевата чета” Козлодуй – Околчица 2017;
  4. Награди за учениците /„Пирин – речник и пътеводител” – Николай Даутов/, преминали успешно Щафета из Пирин, връчени от феографа Николай Даутов;
  5. Награди за всички участници, преминали 120-килиметровия поход „По стъпките на Ботевата чета” 2016, осигурени от Ръководството на Трето ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев;
  6. Грамота за успехи от г-н Владимир Москов – кмет на Община Гоце Делчев;
  7. Грамоти за успешно преминалите Ботевия път 2017 от директора на Трето ОУ.

Поздравителни адреси: „Пирински стражи” получиха поздравителни адреси за новосформирания туристически училищен клуб от Министерство на околната среда и водите – Дирекция „Национален парк „Пирин” и от Българска федерация по туризъм.