Туристически училищен клуб „Пирински стражи“

По идея на трима учители ентусиасти в Трето ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев беше създаден туристически клуб за ученици, наречен „Пирински стражи”.

Туристическият училищен клуб е единственият официално открит и функциониращ като такъв на територията на община Гоце Делчев след 30-годишно прекъсване, когато в училището е имало кръжок по туризъм с ръководител г-н Атанас Панчелиев.

Клубът беше официално открит през учебната 2015/2016 година. Към момента членовете на клуба са малко над 40: ученици на възраст 9 – 13 години от Трето ОУ „Братя Миладинови“; няколко ученици, които вече учат в други учебни заведения след завършен VII и VIII клас; родители и приятели на клуба.

От учебната 2016/2017 клубът приема желаещите ученици от II клас в добро здравословно състояние, отговарящи на критериите за прием и след преминат поход-кастинг.

Така туристическият клуб има сформирани две възрастови групи – едната е за учениците от II до IV клас, а другата е за учениците от – V до VII клас. Към всяка възрастова група се включват и родителите, и приятели на клуба (по тяхна преценка).

В летните походи, във всички планувани кампании и инициативи, участват учениците от двете възрастови групи въз основа на Правилата и Устава на клуба.

„Пирински стражи” притежават своя идентичност – клубно знаме, лого, мото, печат, устав, облекло (тениски с логото на клуба), значки, туристически книжки.

Всичко това (за откриване на клуба) бе осигурено чрез организирана от ръководителите на клуба благотворителна кампания за осигуряване на необходимите средства за изработване и закупуване на необходимото. В кампанията се включиха много частни дарители, родители. Голяма подкрепа оказа и г-жа Халачева – директор на Трето ОУ „Братя Миладинови”.

През учебната 2016/2017 година клуб „Пирински стражи” спечели проект „Обичам природата – и аз участвам”, от който бяха осигурени средства за закупуване на нужните пособия за извършване на дейностите по проекта – телескоп, бинокли, туристически GPS, хидрометър, слънчев часовник, видеокамера, фотоапарат, специализирата литература за флората и фауната на България, пътеводители и мн. др.

На клуба бе предоставена и една от стаите на училището, която да им бъде полезна за осъществяване на техните срещи, обучения, както и да съхраняват всички нужни пособия за извършване на предвидените дейности. За членовете на клуба са въведени: Регистър за броя на членовете; Регистър за вписване на евентуални негативни прояви по време на мероприятията и отнемане на членство; Регистър за осъществените дейности, походи и мероприятия; Критерии за членство в клуба; Критерии за избор на председател, пом.-председател, секретар на клуба и избор на ученици, заслужаващи награда, отличие за особен принос в живота на „Пирински стражи”.

Туристите сами написаха Устав на „Пирински стражи”, който да спазват. В началото на 2017 г. бе изработен и официален сайт на клуба и фейсбук страница – по този начин дейността на младите ентусиасти стана още по-популярна.

Дейностите на клуба са насочени към организиране и извършване на практически дейности чрез директен контакт с природата, които са ключ към осмисляне на нуждата от едно по-разумно съществуване.

Основната цел на клуба е формиране на екологична култура, екологично съзнание и поведение за опазване на природата у учениците, чрез които те да осъзнаят своята биосоциална същност; отговорността за своето и чуждото здраве и безопасност; отделните елементи на представата за единство на човека и природата, основано на достъпна система от знания, които всички участници  придобиват чрез изпълнението на различните дейностите. Заедно с това се насочва вниманието на децата към природните обекти при непосредствен контакт с тях, стремеж и желание за търсене на причинно-следствени връзки в природата и установяване на причините за нарушаване на жизненото равновесие.

Въз основа на осъществяване на различните дейности се наблюдава промяна в поведението на учениците в прекия образователен процес, изразяваща се в по-отговорно отношение в училище и към учебните предмети; увеличаване на успеха на учениците; по-добра комуникация с учители и съученици; участия в различни мероприятия, екоакции, конкурси. Важно е да се отбележи, че според повечето родители, чиито деца са членове на клуба и участват в ежеседмичните  организирани мероприятия, е видима положителна промяна в поведението и отношението на децата им в спазване на семейните ежедневни задължения с битов или организационен характер.

За 4-годишната си практика клуб „Пирински стражи“ са осъществили следното: над 50 изкачени върха в Пирин, Рила, Родопите, Славянка, Врачански балкан; над 60 посетени езера и над 65 видени водопада; много призови места, постигнати в национални и международни конкурси и състезания. Походите  до културно-исторически забележителности, както и посещенията на обекти с особено културно значение, надхвърлят 30.

Отличия/успехи:

Спечелен проект на Министерството на околната среда и водите по Национална програма „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г.” за 5 000 лв.;
Две години участие в проект „Посланици на здравето“, като за учебната 2018/2019 г.  печелим ПЪРВО място в конкурсната надпревара по проекта, която награда ни бе определена от Министерството на околната среда и водите;
Спечелено I място от 70-ия НП „По стъпките на Ботевата чета” 2016, категория „Дисциплина – деца”;
Спечелени II място в категория „Дисциплина – деца” и III място в категория „Художествена самодейност“ от 71-ия НТП „По пътя на Ботевата чета” Козлодуй – Околчица 2017;
Спечелено I място от 72-ия НП „По стъпките на Ботевата чета” 2018, категория „Дисциплина – деца” и III място в категория „Художествена самодейност“.
За три поредни години, ние спечелихме 5 призови места от националния поход, което е единственият и неповторим успех до този момент от участието на гоцеделчевска група в Националния поход „По стъпките на Ботев и неговата чета“.
Награди за учениците („Пирин – речник и пътеводител” – Николай Даутов), преминали успешно „Щафета из Пирин“, връчени от географа Николай Даутов;
Награди за всички участници, преминали 120-килиметровия поход „По стъпките на Ботевата чета” 2016, осигурени от Ръководството на Трето ОУ „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев;
Грамоти за успехи от г-н Владимир Москов – кмет на Община Гоце Делчев;
Грамоти и подаръци за успешно преминалите Ботевия път 2017 г. от директора на Трето ОУ.
Грамоти и подаръци за успешно преминалите Ботевия път 2018 г. от директора на Трето ОУ.
Спечелените призови места в Националния конкурс „През девет планини в десета“, организиран от Дирекция „Национален парк Пирин“ през последните две години са 13 във всичките категории.
Спечелени бяха и призови места в Националния конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, организиран от Дирекция „Национален парк Рила“.
Фотографии на членове на клуба красят и календарите за съответната година на: Министерство по околната среда и водите – от конкурса „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“ – 2019 г.; „Моето училище е най-хубавото“, организиран конкурс от „АзБуки – Просвета“, както и бяха част от изложбата на „Българска асоциация по водите“ по повод организирания от тях конкурс „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време“, от членовете на клуба получиха специални грамоти.
Множество са и други получени награди и грамоти от членовете и ръководителите на клуб „Пирински стражи“ в различни конкурси.
Ние продължаваме да затвърждаваме своето име и позиция като един от еталоните на пешеходния ученически туризъм в България, а на територията на община Гоце Делчев, сме единствени.

Поздравителни адреси: „Пирински стражи” получиха поздравителни адреси за новосформирания туристически училищен клуб от Министерство на околната среда и водите – Дирекция „Национален парк „Пирин” и от Българска федерация по туризъм.